Ocd-land
- "landet", der aldrig sover - "landet", der aldrig sover

L et me be your guide på en sightseeing ind i sygdommens supermagt!

VELKOMMEN

Kom tæt på både land (lidelse), lokalbefolkning (#enafos) som livet på lykkepiller,  når jeg for første gang åbner for indsejlingen og inviterer turismen’ som dig, kære passager, indenfor  en 360 graders rundtur med panorama-udsigt udover OCD’ens levevilkår, leveform som livsførelse.

Jeg håber, du vil tage en lille souvenir eller to med dig i bagagen herfra – samt være med til at udbrede og fremme “turismen” (#bryd_tabuet) én gang for alle!

Velkommen indenfor 😊

FAKTA

Hør TV-læge, Peter Qvortrup Geisling, tegne og fortælle om OCD i klippet ovenfor.

HVAD ER OCD? TVANGSTANKER? TVANGSHANDLINGER?

OCD er ‘kælenavnet’ for den psykiske tvangstilstand (tidl. neurose) Obsessive Compulsive Disorder.

Det er en lidelse tilhørende angst-familien, og er kendetegnet ved en ond cirkel af tilbagevendende tvangstanker (obsessive) og/eller tvangshandlinger (compulsive).

TVANGSTANKER

Tvangstanker er TILBAGEVENDENDE uønskede, ufrivillige og uforenelige TANKER, IMPULSER, FORESTILLINGER OG BILLEDER (ofte bekymringstanker, tvivletanker eller katastrofetanker).

De udløser en voldsom følelse af angst/ubehag – og en uimodståelig, uundgåelig trang til udførelse af tvangshandlinger.

Tvangstankernes primære funktion er at ØGE angst og ubehaget
hos den OCD-ramte.
Tvangshandlingernes funktion, derimod, er at REDUCERE angst og ubehaget igen.

TVANGSHANDLINGER

Tvangshandlinger er GENTAGNE ulogiske, urimelige  HANDLINGER, RITUALER, MØNSTRE OG ADFÆRD, som den OCD-ramte føler sig tvunget til at udføre.

De udføres som en reaktion på tvangstankerne – i et forsøg på at dæmpe, dulme, deale som delete (#neutralisere) følelsen af angst/ubehag – undgå/forhindre/afværge (på magisk vis) noget uønsket i at ske eller reducere risikoen for, at tankerne dukker op på ny.

Handlingerne – der yderligere kan inddeles i ydre som indre (se boks nedenfor) – gentages igen og igen indtil en form for “lettelse” (angstreducering) er opnået.

Lettelsen er imidlertidig kun kortvarig, da tanker og følelser desværre ikke kan “handles” væk. Før eller siden vil tvangstankerne derfor vende tilbage – ofte for fuld styrke – og genaktivere som -starte OCD’ens uendelige, selvforstærkende  loop (se figur nedenfor).

Angst og ubehag bliver dermed en konstant oplevelse, hvilket gør OCD til “landet, der aldrig sover“.

Ydre handlinger

De ydre handlinger er ritualer, der er SYNLIGE for  omverdenen og omgivelserne. 

Det kan for eksempel være rengørings- og vaskeritualer, systematisk arrangering af ting, tjekke- og kontrolritualer…

Fælles for handlingerne er, at de er håndgribelige, og kan observeres udefra med det “blotte 👁“.

Indre handlinger

De indre handlinger* er ritualer, der er USYNLIGE for omverdenen og omgivelserne.

De foregår og udføres udelukkende på det mentale plan – dvs. i den OCD-ramtes hoved.

Handlingerne vil ofte her være repeat af rim, remser, ord, sætninger, tal, “den  rigtig tanke”, modtanke mm.

* Denne undergren af tvangs-handlinger kaldes i fagsprog også for for "Pure O" eller "Pure OCD".

OCD'ENS "ØKOSYSTEM"
OCD'ENS "CIRCEL OF LIFE"​
Hjælper med at forstå, hvorfor de gentagne TVANGSHANDLINGER
aldrig giver nogen endegyldig lettelse fra TVANGSTANKERNE.