Angstens Ocdean

Sejl med ud på angstens dybe tidevand, dyk med ned under dens overflade og oplev et både finurligt, fascinerende, forbløffende og forunderligt koralrev, der er hjemsted for en farverige palette af “arter“.

HVAD ER ANGST?

En skvulpende, indre følelse af uro, ubehag og utilpashed ~ fortøjlet til tanken om noget uønsket, ubehageligt og uhåndgribeligt vil ske. ​

METTE LENE JOHANSSON, 2019

Angst er først og fremmest en naturlig grundfølelse/reaktion, der bor og arbejder i os alle.
Den er en del af vores indre, lokale “livredderkorps”, der holder til på som vagt fra sin udkigspost/-tårn på øverste etage.

Dens primære indsatsområde er at sikre vores overlevelse. I dens jobbeskrivelse ligger, at den skal assistere os og aktivt gribe ind, hvis vi er i havsnød,  på for dybt vand eller på anden vis er i livsfare og har brug for at blive reddet i land (sikkerhed). Med andre ord skal angsten holde et et vågent øje med os! 

Du mærker angsten, når den træder sin speeder i bund, og surfer henover hovedets havoverflade for at komme os til undsætning. En indbygget manøvre vi har med os fra urtiden, hvor der ikke kun rammer hovedets havnekaj med en  voldsom intensitet og styrke, der kan drive os til vand(d)vid – men samtidigt også genererer og sender en så kraftig vekselstrøm af uro, ubehag og utilpashed med sig.

Vores verden ses og sanses pludselig som et spejlbillede (vrangbillede) i vandets overflade. Men udfordringen er dog, at billedet forskyder og skævvrider sig i forhold til virkeligheden, så selv bittesmå bølgeskvulp synes faretruende, frygtindgydende store.

FAKTA

 • OCEAN

 • OMRÅDE
 • POSITION

 • KOORDINAT-
  PUNKTER
 • DYBDE
 • STRØMFORHOLD

 • ORGANISMER • NÆRINGSSTOFFER
 • Angstens
  [ˈɑŋˀsd]
 • Følelsernes ø-hav
 • Amygdala (kaptajnrinde af vores følelser)
 • Krop, tanker, følelser og adfærd
 • 400.000 pers. (12%)*
 • Mild, moderat til massiv indvaliderende
 • Generaliseret angst, OCD, panikangst, sygdomsangst, socialangst, specifikke forbier mf.
 • Lever af frygt, fare på færde, falske alarmer, trusler, bekymringer, nervøsitet, katastrofetanker...

* Sundhedsstyrelsen 2016

En lille stime (udpluk) af angstens arter.

ANGSTENS AKVARIUM

I Angstens akvarium/korelhav svømmer forskellige former for (og sværhedsgrader af) ‘fisk‘. De mest udbredte arter er fobier, social angst, OCD, panikangst, helbredsangst og generaliseret angst.

Fælles for “slægten” er, at de bærer et både tankemæssigt, følelsesmæssigt, kropsmæssigt som adfærdsmæssigt gen, der gensidigt påvirker og forstærker hinanden – breder sig som ringe i vandet.

Nedenfor dykker vi ned i angstens “DNA” (byggeklodser).

ANGSTENS BYGGEMATERIALE

Angstens fundamentale byggemateriale består af fire, forskellige – multifarvede som multiresistente – byggeklodser: Tanke, følelse, krop og adfærd.

Hver og én er både individuelt formstøbt som, samtidigt, internt forbundne – således, at de passer og kan sættes sammen i en fælles bygningskonstruktion, der sikrer et solidt, fælles fundament under angsten  (optimale levevilkår).

Angstens fire byggesten (tanke, følelse, krop, adfærd)

TANKE

Hvad-nu-hvis-tænkning
Katastrofetanker
Bekymringstanker
Tvivletanker

FØLELSE

Angst, frygt, uro, ubehag, panik, bekymring, væmmelse etc.​

ADFÆRD

Undgåelsesadfærd
Neutraliseringsadfærd
Sikkerhedsadfærd
Tjekkeadfærd

KROP

Hjertebanken, kvælnings- fornemmelser, rysten, svedige håndflader etc.​

ANGSTENS BYGNINGSKONSTRUKTION

Klik på byggematerialerne for at nærstudere arkitekturen.

Tanke

Tanke og forestillinger om ubehagelige, faretruende begivenheder/situationer.

Følelse

Følelser forbundet til tanke.

Adfærd

Handlinger for at minimere tanke, følelse og kropsligt angst/ubehag.

Krop

Kropslig reaktioner/ fornemmelser udløst af tanke og følelse.

FANGSTMETODE (angstens lokkedue)

Angst er som en fiskestang, der konstant fisker efter at fange vores opmærksomhed. Og den er villig til at gå hele fiskelinen ud for at få sit bytte!

Ta’ med angsten på fisketur og se og oplev, hvordan den bruger sit fiskegrej (byggeklodser) til at få sit “bytte” på krogen!

 

Tanke

“Mental madding”
– en ubehagelig, uforenelig TANKE

– snører (lokker/narrer) til at bide på/tro er ægte “næring” (reel fare/trussel/katastrofe).

Følelse

Med krogens solide greb i os, begynder angsten nu sit tovtræk for at hale i land: Først, ved at spinne os om FØLELSERNES fiskehjul/-spole.

Adfærd

Trængt op i en krog – og med en angst, der svømmer lige i halen på – forsøger vi at rokke/slippe fri af angsten ved for eksempel enten 4) at give den et smæk med halen (fight) 5) at svømme en stor bue udenom AL, fremtidig ”madding” – det kunne jo potentielt være ”lokkemad” (undgåelse/flight) 6) eller også kan vi blive så handlingslammet, at vi mister evnen til overhovedet at rokke os (freeze)

Fx undgåelsesadfærd = undgå dét, der udløser tanken neutraliseringsadfærd = neutralisere tanken ved handling.

Krop

Følelsernes ”hjulspin” generer og sender en stærk strøm gennem KROP og ben, at det får skelettet til at sitre og snøre sig sammen i en stimerække af (fysiske) symptomer.

„Det er ikke selve tanken, der er problemet. Det er måden, hvorpå vi reagerer og handler på den“.

HUSKEREGLER

Angst/ubehag vil ALTID aftage
Angst er IKKE farlig. Bevar roen.
Følelser behøver ikke at ”handles” væk
Bekymringer/bebrejdelser forstærker angst/ubehag
Det er ikke tanken, der er udfordringen, det er vores trang til at handle på den.

 

ANGST OG FRYGT

Frygt og angst er begge naturlige følelser og reaktioner, der bor og arbejder i os alle. De er en del af vores indre, lokale alarmcentral/rednings-kops, der automatisk alarmerer, aktiverer og assisterer os i (potentiel) brandfarlige situationer, og gør os i stand til at handle herefter (freeze, flight, fight ).

Lær dem begge bedre at kende nedenfor gennem min lille fortælling om de to.

Freeze-flight-fight (#stresrespons).
Overlevelsesmekanismer til brug i potentiel, brandfarlige situationer.

Frygt

FRYGT er brandmajor med speciale i vores sikkerhed, beskyttelse & overlevelse.

Han arbejder som har arbejdet i vores hoveds alarmcentral i generationer; en stilling, han besidder med både snusfornuft som sans til at tænke klart, bevare overblikket og handle rationelt selv i de mest pressede situationer.

Frygt står altid standby (som stand by us), 24/7klar til at blive ringet op, ‘kaldt ind’ og rykke ud for redde os.

I sin brandbil har Frygt altid en brandslukker og en stige til henholdsvis at hjælpe os med enten at kæmpe mod eller flygte fra flammerne.

Når Frygt ikke er på pletten, kan han bedst lide at slappe af og passe sig selv.

Angst

ANGST er brandmand altid i alarmberedskab og smadder bange for at begå fejl!

Det kniber liiidt med at skelne røg fra damp, gløder fra flammer, reelle alarmer fra hjemisbilens bimlen!

Han panikker ofte, glemmer både hoved som  handlings-fornuft på stationen, og kommer let til at drøne 7-9-13 ekstra gange ud til samme alarm for bare lige at dobbelt-dobbelt-tjekke, alt er under kontrol …ellers får han sådan en underlig følelse af uro, ubehag og utilpashed indeni!

Nogle gange kan den konstante bimlen og bamlen også gøre ham helt bimmelim, at han enten rammes af handlingslammelse, fryser fast/stivner – eller bliver så bange, at han flygter fra flammerne.

VENDESPIL

Forskellen på Frygt og Angst kan være lidt af ‘et ocean‘ at svømme rundt i. Kender du forskellen på de to?

Vend brikkerne (hold kloen henover felterne), og find de par, der er hinandens modsætninger. Kan du ud fra hvert par/stik gætte, hvilken brik der fortæller et fact om Angst? Hvilken om Frygt?

(Svarene finder du nederst! på siden)

Frygten har en genstand.
Angsten er genstandsløs.

Søren Kirkegård

ANGST    vs.    FRYGT

HVEM    er    HVE?


Hjææælp!
der er en haj efter mig

REEL FARE
= proportionel ift. situation
Forbigående følelse
Håndgribelig, konkret
INDEFRAKOMMENDE
- fx tanker, impulser,
følelser, forestillinger
UDEFRAKOMMENDE
- fx genstand/objekt
KONSTRUKTIV
+ handlekraft (kamp/flugt)
+ øget overlevelse
RATIONEL
- logisk for omverdenen

Tænk, hvis der var
en haj efter mig...🤔

OPLEVET FARE
≠ ude af proportion
ift. situation
(katastrofetanker)
IRRATIONEL
- ulogisk for omverdenen
Uhåndgribelig, diffus
Vedvarende følelse
DESTRUKTIV
+ handlingslammelse (frys) + nedsat livskvalitet

REEL FARE
= proportionel ift. situation

FRYGT
UDEFRAKOMMENDE / OBJEKTIV
- fx genstand/objekt

FRYGT
Håndgribelig, konkret
FRYGT
KONSTRUKTIV
+ handlekraft (kamp/flugt)
+ øget overlevelse
FRYGT
Forbigående følelse
FRYGT
OPLEVET FARE
≠ ude af proportion ift. situation
(katastrofetanker)
ANGST
INDEFRAKOMMENDE / SUBJEKTIV
- fx tanker, impulser,
følelser, forestillinger
ANGST
Uhåndgribelig, diffus
ANGST
DESTRUKTIV
+ handlingslammelse (frys) + nedsat livskvalitet
ANGST
Vedvarende følelse
ANGST